De Tachtigjarige Oorlog en Erve Kots

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is er fel gestreden om de inname van de nabij gelegen vestingstad Grol (Groenlo). Tijdens het Belegh van Grol in 1627 lukte het de legers onder leiding van Prins Frederik Hendrik om Grol uit de Spaanse macht te ontzetten. De legers van de Prins van Oranje hadden hun hoofdkwartier opgeslagen op de Lievelder Es, en de keuken lag op de plaats waar nu Erve Kots ligt. In die tijd moest de keuken het van zuiver in de natuur aanwezig grondwater hebben, dat ter plaatse van het museumterrein uit de voet van de es stroomde en daar werd opgevangen.

Het kwartier van de Prins was een compleet dorp; er leefden ruim tienduizend manschappen en hun leiding. Ook op andere plekken rond Grolle werden kwartieren ingericht, die allemaal door een aarden wal met daarin op regelmatige afstanden verdedigingswerken met elkaar werden verbonden, de zogenoemde Circumvallatielinie of omsingelingslinie. De naam van deze linie is ondertussen officieel omgedoopt tot "Linie 1627".

In het museum herleven de oude tijden van de Tachtigjarige Oorlog met een maquette en film. Er wordt momenteel gewerkt aan een verbetering van de film om deze te kunnen vertonen aan grotere groepen bezoekers.

344c04hzy.png